Adres: Sterrenlaan 24, 5505 AJ VELDHOVEN             Tel: 040-2540916

Meer over

acute pijn

Acute pijn komt bij iedereen bijna dagelijks voor. Je kunt je stoten, krabben of verbranden. Je kneust iets of je hebt last van een knellende schoen.

Acute pijn heeft een duidelijke functie: er is iets mis en daarop moet actie worden ondernomen. Verreweg de meeste van deze acute pijnklachten zijn snel weer over.

Soms duurt pijn langer, bijvoorbeeld bij een botbreuk, een enkelverzwikking of een ingegroeide teennagel. Bij (dreigende) weefselschade reageren de nociceptoren (pijnreceptoren). Zij zenden dan (alarm)signalen naar het centrale zenuwstelsel. Als deze signalen in ons brein aankomen, worden die gevoeld als pijn. Na herhaalde prikkeling van nociceptoren blijken neuronen in het ruggenmerg gesensitiseerd (overgevoelig gemaakt) te worden. Onder invloed van pijnmediërende stoffen, zoals glutamaat en substantie P, worden bepaalde neuronen in het ruggenmerg gestimuleerd om de prikkelbaarheid te verhogen. Het doel hiervan is dat wij het geblesseerde lichaamsdeel ontzien, zodat de schade in het lichaamsdeel beperkt blijft en het kan herstellen.

Hoe pak je deze pijn aan?

Acute pijnklachten als (sport)blessures werden vroeger aangepakt met de RICE-methode (ca 48 uur):

  • Rust (immobilisatie)- Geef het aangedane lichaamsdeel rust
  • Ijs – Breng z.s.m. nadat je de blessure hebt opgelopen een ice-pack aan.
  • Compressie – Leg een drukverband aan.
  • Elevatie – Leg het aangedane lichaamsdeel, indien mogelijk, omhoog.

Nieuwe inzichten hebben geleid tot aanpassing van deze methode. Imbolisatie (niet meer bewegen) is gewijzigd in bewegen tot dit te pijnlijk wordt.
Compressie vervalt omdat de synthetische watten geen meerwaarde geven en daarom niet meer gebruikt worden. Het drukverband is een steunverband geworden.